Forsiden

Høringssvar fra Bjørnar Håmsø

Dato: 28.02.2022

Vi vet nå at pandemien ikke var av den dødelige karakter den ble fremstilt som. Vi vet at smittetall ble overdrevet. Vi vet at død MED covid ble regnet som død AV covid. Vi vet at det finnes god profylaktisk og behandlende legemidler og tiltak. Vi vet at restriksjonene som ble satt til verks ikke hadde positive utfall, og vi vet at vaksinepasset ikke vil gjøre nytte av seg. Vi vet at vaksinene ikke gir beskyttelse mot infeksjon, spredning eller død.

Alle tiltak som fortsetter nå vil være i strid med ulike kodekser og internasjonale avtaler. Nürnbergkodeksen og Helsinkideklarasjonen m.m

Vi har blitt ført bak lyset fra media og andre kanaler, noe som har påført befolkningen nasjonalt og globalt, store tap. Både med livskvalitet og leveår.

Om dette forslaget går gjennom, så er det slik jeg ser det, et brudd på lovverket og den iboende rettighet og frihet i mennesket.

Jeg sier klart NEI til dette høringsforslaget, og gjør regning med at de som stemmer for blir rettmessig dømt for brudd på menneskerettighetene.