Forsiden

Høringssvar fra Gertie Risvaag Aanjesen

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette er ikke greit. Jeg støtter ikke et slikt pass.