Forsiden

Høringssvar fra Heidi Merete Furuvik

Dato: 16.02.2022

Nei jeg er imot og aksepterer ikke segreringspass som stenger friske personer ute fra samfunnet bare fordi de ikke har tatt en "vaksine". Dette er brudd på både grunnloven, menneskerettighetene og Nürnbergkodeksen som sier at all vaksinering og annen medisinsk behandling skal være/er frivillig.