Forsiden

Høringssvar fra Arild Engvoldsen

Dato: 01.03.2022

Svartype: Med merknad

Det er ikke noe behov for å utvide fullmakter.

Å utvide fullmakt gir ikke:

1) Bredere kapasitet på sykehus, kansjke i en liten periode, men ikke over det hele.

2) Stopper ikke smitte, bare utsetter det på bekostning av folks helse og økonomi.

Vaksinene som blir lagd er ikke bra nok til å stoppe smitte, så smitte vil gå over hele Norge samme hva. Derfor er argumentet om å ta vekk demokratiet for å få vekk smitte ubegrunnet.

Å ta vekk friheten som disse tiltakene dere nevner er ren kommunisme, ikke basert på menneskeverde. Det er dumt å ta valg ut av frykt.

Hver og en må bestemme selv over å ta vaksine. Hva med de som blir alvorlig syke av vaksinene ? Så derfor må alle ta egne valg, siden alle må leve med valget sitt.

Hva vil dere politikere ha, diktaturskap eller demokrati, frie borgere eller undertrykte borgere ?

Dette er alvorlig.

Jeg er ikke imot dere som mennesker, bare forslaget.