Forsiden

Høringssvar fra Gina Paola Ulland

Dato: 27.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei,til forlengelse av Corona sertifikat. Vi må ha friheten tilbake. Også må vi,hvis nødvendig ta opp igjen saken.