Forsiden

Høringssvar fra Inger Kristin Båtstad

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke vaksinepass. I et demokrati må tilbud om en vaksine være frivillig og ikke tvang.