Forsiden

Høringssvar fra Elin Drugli Azzout

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er helt uenig i dette. Jeg sier nei til forslaget.