Forsiden

Høringssvar fra Haris Gran

Dato: 23.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei til koronapass / koronasertifikat da den er diskriminerende!

Nei til tvangs vaksinering.

Nei til hindring å gå på jobben om du er ikke vaksinert.

Nei til vaksinering av barna.

Nei til tilgang av mine helse opplysninger.