Forsiden

Høringssvar fra Hans Andreas Linjord-Berg

Dato: 14.02.2022

Dette er noe som aldri må gjennomføres! Segregering av folk på bakgrunn av et medisinsk grunnlag hører ikke hjemme i et fritt land, spesielt med tanke på at vaksinene per definisjon kun er nødgodkjente, og at de aller fleste vil klare seg bra om de får covid, som heller ikke per definisjon er en allmenfarlig sykdom.