Forsiden

Høringssvar fra John Evensen

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Etter to år med pandemi og en stort sett vaksinert befolkning, er det fortsatt ingen ting som tyder på at vaksine pass har hatt noen form for effekt, da smittetilfellene den siste tiden ikke har noen statistisk mulighet til å være spredning hovedsakelig fra uvaksinerte.

Der argumentet er å beskytte de uvaksinerte, må vi gå ut ifra at de som ikke vaksinerer seg, har kalkulert denne risikoen i forhold til argumenter de har for å velge å avstå.

Det er også altfor tidlig å si om eventuelle effekter av vaksinen, vil slå ut negativ eller positivt i forhold til allmenn helsen, derfor bortfaller argumentet om å beskytte innbyggere.

Muligheten til å selv gjøre vurderinger uten å bli fratatt noen rettigheter, er noe jeg tror står aller fremst hos de fleste, utvidelse av vaksinepasset er et direkte angrep på rettigheter de fleste tar for gitt.

Vi må gå ut ifra at vi lever i et demokratisk samfunn, på grunn av de forskjeller som eksisterer imellom oss, og som muliggjør en rik ide base og løsninger.

Det er vanskelig å tolke vaksine passet, som noe annet en form for insentiv for å fremtvinge konformitet, istedenfor individuelle valg og vurderinger.

Bruk av autoritære verktøy i et fritt samfunn er uansett hovedsakelig negativt, når man regner inn alle faktorer.