Forsiden

Høringssvar fra Jorunn Kristiansand

Dato: 23.02.2022

Midlertidig endringer i smittevernloven er et urovekkende dokument. Det gir anledning til å innføre vaksineplikt, dvs. tvinge friske mennesker til å la seg "vaksinere" med hastegodkjente "vaksiner". Det er ikke avklart at mRNA "vaksinen" i det hele tatt er en vaksine.

Nå skal altså myndighetene ha anledning til å påtvinge folk noe som ikke kan defineres som vaksine, som har alvorlige bivirkninger, og som ikke hindrer smitte? Og som ikke er godkjent, men hastegodkjent?

Det som skjer andre steder i Europa nå er tragisk. Og det handler ikke bare om de som ikke vil ta vaksinen. Hva med de som av medisinske årsaker ikke kan ta vaksinen, eller som ikke kan ta flere oppfriskningsdoser på grunn av bivirkninger? Skal de også nektes jobb og lønn? Hittil har Norge sluppet unna lignende tilstander, også takket være tillit til helsevesen og myndigheter. Men den tilliten er tynnslitt. Spesielt etter en ubegrunnet nedstengning i jul.

Denne høringen hadde fortjent mer omtale i media. Og fristen er altfor kort.

Min merknad er at de foreslåtte tiltakene er grunnlovsstridige, de er i strid med Nuremberg protokollen, og de er i strid med menneskerettigheter.