Forsiden

Høringssvar fra Eirik Karlsen

Dato: 27.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er i mot endring av grunnloven pågrunn av korona pass