Forsiden

Høringssvar fra Christian Storrød Gerhardsen

Dato: 14.02.2022

Nei. At dette i det hele tatt vurderes er alarmerende. Jeg støtter ikke dette forslaget.