Forsiden

Høringssvar fra John Rune Randsborg

Dato: 26.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er mot høringsnotatet.

Da disse endringene truer vår frihet vårt demokrati og våre menneskerettigheter.