Forsiden

Høringssvar fra Karl Magne Faksdal

Dato: 14.02.2022

Å innføre koronasertifikat vil være et brudd på gjeldende menneskerettigheter. Og markere slutten på demokratiet slik det har vært i Norge siden grunnlovsdagen i 1814. Det vil være innføring av et autoritært styresett hvor man diskriminerer en del av befolkningen som av forskjellige grunner ikke kan, ønsker eller vil ta en eksperimentell hastegodkjent vaksine som viser seg å ha begrenset virkning og har mange alvorlige bivirkninger.