Forsiden

Høringssvar fra Ingfrid Mjaavatten

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er IKKE enig ihøringsnotatet - om at det skal være noen forlengelse av reglene om koronapass. Ingfrid Mjaavatten