Forsiden

Høringssvar fra Ivar S

Dato: 25.02.2022

Dette må ikkje innføres. En vanvittig uforholdsmessig inngripen i folks liv