Forsiden

Høringssvar fra Dorthe Rasmusseen

Dato: 16.02.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette