Forsiden

Høringssvar fra Hanne Lersveen

Dato: 20.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette strider mot den frihet nordmenn bør ha og de verdier som Norge skal stå for. Jeg sier blankt NEI til et slikt forslag, og dette må forkastes.