Forsiden

Høringssvar fra Edgar Størseth

Dato: 04.03.2022

Nei til coronasertifikat!

Forlengelse av reglene for coronasertfikat bryter med grunnleggende demokratiske prinsipper nedfelt i flere internasjonale konvensjoner som f.eks Nurnbergkoden og Menneskrettserklæringen i tillegg til Grunnloven. Slike inngripende tiltak i menneskers liv må bare brukes i en krigssituasjon, Her skal den bukes til å forskjellsbehandle folk på bakgrunn av gjennomgått medisinsk behandling. Denne behandlingen(vaksinen) er eksperimentell og derfor forbundet med risiko. Myndigheter kan ikke påtvinge noen å ta en slik vaksine. Dette må baseres på informert godtakelse.I dette tilfellet er det ingen informasjon om bivirkninger, og effektiviteten er betraketelig dårligere enn lovet både når det gjelder å få infeksjon og overføring av smitte.Konklusjonen må bli at det er svært vanskelig å se fordeler som oppveier de de urovkkende ulempene. Edgar Størseth