Forsiden

Høringssvar fra Jørgen M. Berg

Dato: 28.02.2022

Svartype: Med merknad

Syns det er temmelig betenkelig at dette i det hele tatt skal bli et tema. Er det blitt slik at Norge skal bli en apartheid-stat der frivillig medisinsk behandling slutter å være frivillig? Det er åpenbart at disse "vaksinene" har liten eller ingen effekt, så hvorfor føler den Norske Stat at befolkningen skal føle seg tvunget til å til å undergå medisinsk behandling for å kunne delta i samfunnet? Dette er tyrannisk og hører ikke hjemme i et demokrati. Dette er et brudd på både internasjonal og nasjonal lovgivning og burde ikke engang vært et tema. Dette er snikinnføring av diktatur! Det er en skam!