Forsiden

Høringssvar fra feen og omegn vel

Dato: 13.02.2022

jeg er sterkt imot innføring av dette passet og evt en forlengelse av det.Grunnene er flg

1) Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.

2) Koronasertifikat bryter menneskerettighetene

3) Koronasertifikat bryter grunnloven

4) Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen

5) Koronasertifikat er udemokratisk

6) Koronasertifikat er uvitenskapelig

7) Koronasertifikat rammer alle

8) Koronasertifikat er et kontrolltiltak

9) Koronasertifikat segregerer

10) Koronasertifikat må fornyes

med hilsen

paul mathiesen

stokke , ex lærer