Forsiden

Høringssvar fra Christian Stokke

Dato: 23.02.2022

HØRINGSSVAR

KONSEKVENT NEI TIL VAKSINESERTIFIKAT OG KORONAPASS

Dette lovforslaget er basert på et hypotetisk, eller rettere sagt fiktivt, scenario. Vi vet nå at covid-19 ikke er en allmennfarlig smittsom sykdom, men en vanlig influensa. Vi vet også at de eksperimentelle vaksinene ikke oppfyller generelle krav til vaksiner; de gir ikke immunitet, og de vaksinerte smitter fortsatt andre. I tillegg har mange tusen nordmenn fått alvorlige bivirkninger fra koronavaksinene, i mye større grad enn etter svineinfluensavaksineringen som ble omtalt som en stor skandale. Omfanget er fortsatt uklart; det er mulig at vaksineskadene er verre enn sykdommen covid-19, jfr. at den store overdødeligheten i Norge kom i andre halvår 2021, etter massevaksineringen.

Med dette som bakgrunn er det absurd og uvitenskapelig å foreslå diskriminerende lovgivning som åpner for blant annet tvangsvaksinering og utestengelse av uvaksinerte fra samfunnsarenaer og arbeidsplasser. Dette er personer som utøver sin grunnleggende rett til å bestemme selv hva de vil injisere i sin kropp, og som takker nei til en eksperimentell forebyggende behandling med hemmelige ingredienser. Dette er en risikovurdering som den enkelte selv må gjøre.

Det er et generelt problem internasjonalt, og i menneskerettighetskonvensjonene, at stater har så vide fullmakter til å sette menneskerettigheter til side, og til eventuelt erklære unntakstilstand. Dette åpner for autoritære og udemokratiske regimer. Jeg vil i stedet oppfordre den norske regjering, gjerne sammen med andre skandinaviske land, til å legge politisk press på EU-kommisjonen, Tyskland, Frankrike, Østerrike, Canada og Australia, om å avskaffe vaksinepass med umiddelbar virkning. Vaksinepasset bryter grunnleggende menneskerettigheter og retten til å samtykke til medisinsk behandling. Det finnes ikke vitenskapelig grunnlag for å diskriminere uvaksinerte.

Når det gjelder beredskap for fremtidige epidemier, er det mye vi kan lære av hendelsene de siste to årene; særlig gjelder dette hva som ikke bør gjentas. Vi bør skrinlegge lockdown som redskap for pandemibekjempelse en gang for alle, og grunnleggende menneskerettigheter og individuelle friheter må respekteres. En ny FN-konvensjon som forbyr lockdown og vaksinepass, etter modell fra tidligere konvensjoner som har oppstått som respons på historiske overgrep, kunne vært en god ide.

I tillegg må det sikres en fri debatt uten propaganda og sensur. De siste to årene har massemedia forsømt sin kritiske rolle, og sosiale medier har urettmessig sensurert meninger som avviker fra konsensus. I ettertid har det vist seg at «disinformasjonen» hovedsakelig kommer fra WHO og statlige myndigheter. Om politikk skal føres på vitenskapelig grunnlag, er det absolutt nødvendig at alle påstander kan utsettes for kritikk og at det fritt kan fremsettes alternative hypoteser.

Sist, men ikke minst bør det opprettes en sannhetskommisjon som etterforsker hvordan WHO og CEPI og andre aktører har blitt «kapret» av særinteressene til den farmasøytiske industrien, vaksineprodusenter og vaksinelobbyister, og det bør sikres at dette ikke gjentar seg. Et slikt oppgjør er nødvendig; ellers er det sannsynlig at tilliten til myndigheter svekkes og at nye illegitime og uvitenskapelige tiltak møtes med massiv sivil ulydighet. Rettsoppgjøret i Nürnberg etter andre verdenskrig fastslår at alle har et individuelt ansvar for å motsette seg illegitime lover og ordre.

Mvh Christian Stokke, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge og redaktør for tidsskriftet Human Rights Education Review.