Forsiden

Høringssvar fra Frank olsen

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette vil vi ikke ha noe av. NAZI STAT er ikke noe Ola og Kari Nordmann vil ha.

Dette storstilte forsøket på levende mennesker i enorm skala, er et brudd mot menneskeheten!

Vil aktivt sammen med utallige flere, sette en stopper for dette og sørge for at de som har deltatt med viten, skal straffes ved Landets strengeste straff samt deres familie fratas alle værv og ansvar i og utenfor det Norske land.