Forsiden

Høringssvar fra Bjørn Pedersen

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Alle må ha frihet over egen kropp.
Kvinner i dette landet har frihet til å ta liv i egen kropp.
Mord er greit tydeligvis.
Så skal vi som ikke vil ta giftsprøytene bli hengt ut.
Dette er diskriminering og trakassering fra høyeste hold i Norge.
Fra jeg var barn har jeg lært at en ikke trenger å hoppe i havet fordi alle andre
gjør det.