Forsiden

Høringssvar fra Bragir

Dato: 02.03.2022

 • KORONASERTIFIKATET MÅ IKKE FORNYES

  Jeg har lang bakgrunn fra analysearbeid og forskning både nasjonalt og internasjonalt.

  • Når Regjeringen foreslår den største innskrenkningen av vårt Demokrati siden 1814 må vi kunne forvente at dette er solid begrunnet i enstydige signifikante resultater over en lengre periode. Dette foreligger ikke.
  • Regjeringen viser til § 4A-2 og behovet for endringer som tydeligjør skillet dvs å segregere persongrupper med hjelp av vaksinasjonsstatus i Koronapasset. Da det er ikke foreligger noe objektive data som kan dokumentere at de eksperimentelle vaksinene som er satt har hatt noen generelle helsefremmende effekter på befolkningen i Norge, til tross for at Norge er blandt de land som har høyest andel vaksinerte, må dette avvises kategorisk. Etter at vaksinene er satt har faktisk dødeligheten og sideeffektene av vaksinene øket.
  • Grunnlaget for hele vaksineringen er hovedsaklig er bygget opp rundt en PCR test som ikke har blitt laget for dette formål . Testen kan med de sykluser på 35 - 40 som er benyttet i Norge nærmest gi det resultat som ønskes av FHI. Det er samtidig meget useriøst å teste for å finne en virus som de aldri har klart å isolere. Hvordan testene og media har beskrevet og lagt frem resultatet fra den massive testingen er tendensiøs og fryktskapende.
  • Alt tyder på at dette kun har vært varianter av forkjølelse og influensa med en ny merkelapp. Hva dette har kostet landet vårt, gjennom lange karantene perioder og innskrenkninger av vår grunnlovsfestete frihet, har medført langt større negative helsevirkninger enn om vi lot denne influensavarianten naturlig spre seg som vi gjennom alle influensaperioder har gjort.
  • Slik status er nå, hvor man har sett at vaksinene ikke virker, er det helt naturlig å IKKE forlenge arbeidet med koronapasset. Dersom dette allikevel bli trumfet igjennom er det ikke av helsemessige beskymringer, men av ønsket om enda større makt og kontroll med befolkningen og trinnvis innføring av ett belønningssystem som ligner på Kina.
  • Dette er hovedpunktene for å avslutte forlengelsen av Koronasertifikat og enn oppfordring til Regjeringen til å fokusere arbeidet på å opprette alle de skader dette har hatt på folket og bedrifter/offentlige siden 2020.