Forsiden

Høringssvar fra Kevin Thorsen

Dato: 15.02.2022

Nei til manipulering av arvestoff og ellers i min kropp.

Nei til manipulering av arvestoff og ellers i andres kropp som ikke ønsker det.

Stop CEPI og nei til sentralisering av helse, hvert individ tar induviduelle sykdommer forskjellig. Det er ikke opp til en sentralisert etat å bestemme over andres liv.

Nei til indirekte diktatur, ja til direkte demokrati.