Forsiden

Høringssvar fra John-Erik Aadland

Dato: 28.02.2022

Alt tyder på at vi står oppe i historiens største legemiddelskandale!

Myndighetene har presset, tvunget og mobbet milliarder av mennesker til å ta eksperimentelle, hastegodkjente "vaksiner" som ikke er ferdig testet og sikkerhetskontrollerte, og som man heller ikke kjenner langtidsvirkningene av.

Nå viser det seg tydeligvis at "vaksinene" dreper og skader folk i et omfang verden aldri har satt maken til ( mer enn de offisielle tallene viser ), uten at de hjelper mot det de skal! Det er derfor løgn fra myndighetenes side når de påstår at "vaksinene" er trygge og effektive!

Dette må myndighetene kjenne til, så når regjeringen fortsetter å presse folk til å ta ikke bare èn, men to, tre og kanskje flere vaksinedoser, så vet de hva de gjør. De må være kjent med risikoen, og likevel gjør de det.

Det er derfor uforståelig, uansvarlig og uakseptabelt at myndighetene til tross for all dokumentasjon og opplysninger om "vaksinenenes" skadevirkninger, likevel ønsker å innføre vaksinepass som gir mulighet til å fortsette tvangsvaksinering med tvilsomme "vaksiner" i tilsvarende situasjoner som i dag!

Å fortsette vaksinering med mange injeksjoner forteller jo også at "vaksinene" ikke virker som tiltenkt. En vaksine skal gi immunitet og ikke litt mindre sykdom eller mindre smitte!

Det går heller ikke an å si at vi befinner oss i en nødsituasjon og dermed skulle vaksinene også være ulovlige å bruke. Når det gjelder barn, så har det uansett aldri vært en nødsituasjon og det er helt uakseptabelt mog forkastelig at barn skal bli utsatt for disse injeksjonene med eksperimentell genterapi!

Det er også grunn til å nevne at helsemyndighetene ikke har gjort jobben sin ved å ha mer fokus på forebyggende tiltak som ville ha bidratt til at mange sykehusinnleggelser og dødsfall kunne vært unngått!

Alle som er noenlunde oppegående og følger med, skjønner at innføring av vaksinepass ikke handler om et helsetiltak, men et kontrolltiltak som kan danne grunnlag for et totalt kontrollsystem - et system vi ikke vil ha! Norge er et demokratisk land hvor frihet er viktig - og frihet betyr valg - altså ikke forenlig med den veien som Regjeringen ved innføring av vaksinepass, ønsker å gå!

Vi vet jo også at dette ble bestemt av EU i 2018 og at det skal innføres et vaksinepass i 2022. Vi vet også at pandemien var planlagt og at et pandemiscenario ble gjennomgått i 2019, like før det ble erklært pandemi!

Terskelen for å erklære en pandemi er blitt senket av WHO, og da må man anta at det i fremtiden vil komme flere "pandemier" når det måtte passe! De eneste som tjener på dette er vaksineprodusentene og eliten som står bak pandemien og vaksinekampanjen - med et formål å tjene penger og kontrollere verdens befolkning!

Så langt har hundretusener av mennesker dødd bare i USA og Europa av disse injeksjonene og millioner har fått ødelagt livene sine pga skadevirkinger. Hvor er det blitt av etikk og moral i helsesystemet? Da vi hadde svineinfluensaen i 2009, døde det et 25 mennesker av vaksinen og det ble omtalt som en skandale - og vaksineringen ble stoppet!

USA er det landet i verden med mest vaksinering og medisinbruk og barn får 50 - 60 injeksjoner før de er ferdig med skolen! Det foreligger mange rapporter etterhvert som viser en stor sannsynlighet for at vaksinering resulterer i mange andre sykdommer, inkl. kroniske sykdommer, som f.eks. autisme!

De siste førti årene har den generelle helsetilstanden sunket i USA - til tross for høy vaksineringsgrad og stort medisinbruk! 24 millioner Amerikanere lider av 80 forskjellige autoimmune sykdommer.

Hvert år dør mellom 76.000 og 137.000 mennesker i USA av medisinering og 2,2 millioner mennesker innlegges på sykehus med alvorlige bivirkninger.

Poenget med å vise til utviklingen i USA, er at vaksinering slik det har vært praktisert og slik visse krefter ønsker å praktisere vaksinebruk i fremtiden - altså stadig mer vaksinebruk ved hjelp av vaksinepass, ikke er veien å gå!

Hvis det er sånn at vi har politikere/helseminister som ikke forstår hvilken vei de går - og hvis de forstår det, og likevel går den veien, så har vi ikke de rette lederne i det som skal være et fritt og demokratisk land!

Ett. eks.:

I Italia ble nettopp 500.000 uvaksinerte mennesker over 50 år sagt opp - uten lønn! De fikk beskjed om at de ikke var en del av samfunnet! Dette skjedde fordi Italia allerede har de lovene som Regjeringen ønsker å innføre!

Overgrepene mot Norges befolkning har blitt utført av myndigheter som åpenbart er underlagt et korrupt og menneskefiendtlig system. Dette systemet må etterforskes, eksponeres og deretter kasseres! Et nytt system må ivareta enkeltindividets ukrenkelige rettigheter, fremfor å tjene korrupte, destruktive og ondskapsfulle systemer og institusjoner!

NEI TIL INNFØRING AV VAKSINEPASS!