Forsiden

Høringssvar fra Carl Lexow

Dato: 12.02.2022

1. Koronasertifikat bryter mot menneskerettighetene, EMK og EØS-avtalen

2. Koronasertifikat bryter mot Grunnloven

3. Koronasertifikat bryter mot Nürnbergkodeksen

4. Jonas gahr Støre bryter kontrakten med det norske folk

5. Det norske folk bør bryte kontakten med norske politikere som påfører oss slavelenker det ikke er mulig å bryte