Forsiden

Høringssvar fra Herun Kristine Grønning

Dato: 27.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg stemmer nei til dette forslaget som kaster menneskerettighetene våre, med valg og samtykke til medisinsk behandling av egen kropp, over bord.