Forsiden

Høringssvar fra Erik Johansen

Dato: 04.03.2022

Protesterer på det sterkeste mot dette forslaget, og oppfatter det som et overgrep og et potensielt terror-redskap overfor befolkningen. Forslaget er i strid med Nürnberg konvensjonen og retten til selv å avgjøre hva som skal injiseres i egen kropp. Splitt og hersk holdningen har vært skremmende tilstede hele veien, og konsekvensen av inngripende tiltak gir enstørre samfunnsmessig kostnad i form av sykdom, lidelse og død enn selve pandemien. Pandemien bekymrer meg mindre enn myndighetenes totalitære holdning på dette området. Jeg har stemt på Arbeiderpartiet i alle år men nå vet jeg neimen ikke lenger hvor min stemmeseddel bør havne.

Erik Johansen