Forsiden

Høringssvar fra Alfolav

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg mener at coronapasset tilhører på skraphaugen foraltid og nå må vi få tilbake våre liv nok nå