Forsiden

Høringssvar fra Ingar Alvaro Høye

Dato: 14.02.2022

Bruk av korona sertifikatet er ikke godt nok medisnfaglig begrunnet.

Det gir potensielt mulighet for betydelig innskrenket frihet.

Offentlige tall fra FHI og forskning fra anerkjente universiteter og forskere gir tvetydige svar på alvoret av sykdommen og effekten av tiltakene vi har blitt påtvunget. Det er ikke et godt nok grunnlag for å innføre muligheter for slike ekstremt inngripende tiltak.

Om vi innfører noe som dett vil vi miste det mest dyrebare vi har, tillit mellom stat og befolkningen.