Forsiden

Høringssvar fra Adrian

Dato: 18.02.2022

Nei. Dette strider mot all min moral og intuisjon , logikk og fornuft. Hvor er Demokratiet og friheten til individer??? Nei jeg vil ikke godta å bli manipulert gjennom slike metoder. Dette er jeg imot på grunnlag av fornuftens visdom. Ønsker dere og alle i politikken klarhet i livets reise så kjapt som mulig . Fred i hjertet fred overalt.