Forsiden

Høringssvar fra e.a.bertonen@medisin.uio.no

Dato: 01.03.2022

Jeg ser ikke at koronapass kan ha noe annet enn en symbolpolitisk funksjon. Det har en frihetsbegrensende effekt og legger bånd på ressurser i samfunnet (noen må jo kontrollere at folk bruker dette passet) og den helsefaglige effekten er minimal. Og folk skal slippe å gå rundt med et slikt pass for å kunne ha bevegelsesfrihet. Det er noe vi skal ha ubetinget