Forsiden

Høringssvar fra Christina Ø. Eriksen

Dato: 23.02.2022

Svartype: Med merknad

Muligheten til å åpne for bruk av koronasertifikat dersom pandemien igjen skulle bli en svært alvorlig trussel for folkehelsen støttes.

Koronasertifikat må ikke anses som et middel for segregering men derimot et verktøy for å minimere negative effekter av en pandemi for arbeidsplasser, reiseliv, næringsliv og sosial omgang. Den eneste "bivirkningen" jeg kan se er at et slikt sertifikat kan være et positivt insentiv for å vaksinere seg ihht helsemyndighetenes råd.