Forsiden

Høringssvar fra Eva Lisbeth Olsen

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

«Høringsforslaget må forkastes da dette er et særdeles inngripende forslag til segregering og direkte diskriminering, i et demokratisk, sivilisert og fritt land!»