Forsiden

Høringssvar fra Arve Nesjan

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Muligheten forTvang bør tas ut.