Forsiden

Høringssvar fra Anne Marit Hagen

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

Til myndighetene.

Jeg vil med dette rette en sterk misnøye og motstand mot en forlengelse og fortsatt bruk av koronasertifikat i Norge.

Dette vil medføre en forskjellsbehandling av mennesker som av ulike grunner ikke ønsker å ta vaksine. Noe som er deres fulle rett, ifølge Grunnloven og andre menneskerettigheter.

Vi har vist gjennom de siste to årene, at nordmenn er flinke til å vise omsorg og hensyn! Det har vi gjort ved vanlig influensa utbrudd før koronaen kom også. FHI har selv påpekt at dette viruset ikke er mer farlig enn vanlig influensa - på bakgrunn av at det ikke har tatt flere liv enn vanlig influensa gjør årlig. Nei, tvert imot mindre, hvis man ser på den statistikken.

Nå har vi sett at vaksinene ikke virker som de skal heller - vaksinerte blir både smittet og smitter videre til andre. Hvorfor skal de uvaksinerte da miste mange friheter?

Jeg mener i tillegg at vi gjennom en slik grønt pass- ordning vil åpne opp for et overvåkingssamfunn, som ingen, uansett vaksinestatus ønsker seg.

Jeg er bekymret for landet mitt og alle som bor her!

Dere som er folkevalgt til å lede Norge på en god og rettferdig måte, må nå vise at dere har tillit og respekt for deres medborgere. Sånn at vi også kan tro på dere!

Derfor vil jeg så klart jeg bare kan, si:

NEI TIL KORONASERTIFIKAT!!