Forsiden

Høringssvar fra Gunnar Nitsche

Dato: 20.02.2022

Alla Corona åtgärder ska läggas ned med en gång, för att de bryter mot mänskliga rättigheter!!!

Avsikten att införa vaccin-tvång ska läggas ned med en gång och för gott!!!

Dessa planer bryter mot mänskliga rättigheterna!!!

De så kallade "vacciner" är verkningslös!!! Själva sjukdomen är dessutom inte farligare än en förkylning. Hela världen vet om det!!!!