Forsiden

Høringssvar fra Aud Ingeborg Tjønneng

Dato: 16.02.2022

Dette forslaget må forkastes!

Jeg sier et absolutt Nei til dette!