Forsiden

Høringssvar fra Hjørdis K Lundsbakken

Dato: 25.02.2022

Jeg protesterer på det sterkeste mot dette forslaget da det strider mot grunnlov, menneskerettigheter og Nurnberg-kodeksen og åpner opp for apartheid-regime i Norge.

Om det innføres koronpass skilles det på ingen som helst måte mellom de som kan ta vaksinen og de som ei kan ta den av helsemessige årsaker/grunner og ei heller mennesker som har tatt 1, 2 eller 3 vaksiner og ei kan ta flere på grunn av alvorlige bivirkninger noe som fører til direkte diskriminering. Samt om tvangsvaksinering som blir foreslått i høringsutkastet blir innført settes disse menneskene sine liv og helse i direkte fare ved å vaksinere mennesker som ei vil tåle en vaksine av ovennevnte årsaker.

Uansett vil tvangsvaksinering sees på som både diskriminerende og krenkende mot den/de det måtte gjelde og vil da bryte med flere andre lovverk samt menneskelige holdninger og ikke minst bryter det med Menneskerettighetene som er over alle land sine lovverk som har undertegnet avtalen om de Europeiske Menneskerettighetene.

Ett høyt: NEI TIL AT DETTE FORSLAGET DERE HER KOMMER MED GÅR IGJENNOM!