Forsiden

Høringssvar fra Anita Irene Frøiland

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei nå må det være slutt på denne stigmatiseringen. Kutt ut det der tullet!

Dette skaper en mobbekultur! Voksne mennesker! Bli voksne, og slutt med dette mobbe- makt missbruket av enkelt mennesket.