Forsiden

Høringssvar fra Heike Annett Reichel

Dato: 01.03.2022

Nei til koronapass! Forslaget må forkastes!

Et koronapass er ikke forenelig med demokratiske grunnprinsipper og personvern.
Et koronapass medførerdiskriminering og ekskludering.

Vi lever i et demokratisk land! Ja til valgfrihet, og bestemmelse over egen kropp.