Forsiden

Høringssvar fra Henning Holmøy

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Nekter med dette all innføring og/eller bruk av "koronasertifikat" eller tilsvarende personkontrollerende "sertifikater" i Norge.

Denne type sertifikater har ingenting i et demokrati å gjøre, da dette i sin natur er 100% diktatorisk og undertrykkende for alle mennesker.

Et slik sertifikat bryter med alle menneskerettigheter, skaper segregering og har ingen positive sider ved seg. Et slik sertifikat handler utelukkende om kontroll og undertrykkelse.