Forsiden

Høringssvar fra Espen Syversen

Dato: 20.02.2022

Svartype: Med merknad

Koronasertifikat har mange likheter med nazistenes "gesuntheitspass" / helsepass og har dype røtter i ideologier basert på segregering og apartheid. Den eneste plassen slike forslag hører hjemme er på historiens søppelplass...

https://espenogespen.com/2022/02/17/horingssvar-koronasertifikat/

Vedlegg