Forsiden

Høringssvar fra Kasia Mielnicka

Dato: 03.03.2022

Norge er et demokratisk land hvor det er frivillig å skulle bestemme hva man ønsker å gjøre med sin egen kropp og hvor man ønsker å ferdes. Å skulle innføre tvangsvaksinering og pass som fører til en segregering blant befolkning er helt i mot Norges grunnlov.