Forsiden

Høringssvar fra Isa-Maria Schumann Swahn

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei til tvangsvaksinering og segregering i Norge!!!!!