Forsiden

Høringssvar fra Andreas Krohg Horn

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette er fascisme, svart på hvitt.

En plan for en eventuell fremtidig pandemi burde inneholde konkrete tiltak som opprettelse av ekstra intensivplasser/feltsykehus, anskaffelse/tilgjengeliggjøring av medisinsk utstyr, isolasjon av risikogrupper osv. Ikke hvordan staten skal kunne tilrøve seg økt makt over enkeltindividet, så nært som hva man skal injisere i kroppen, og hvilken straff man kan utsettes for om man velger å ikke gjøre dette.

For en skam!