Forsiden

Høringssvar fra Anette Hetland

Dato: 14.02.2022

Hva kan man gjøre når et lands politikere, byråkrater, riksmedia, politi, påtalemakt og domstoler svikter folket de er til for å beskytte og forsvare?

Vi vet at dette sertifikatet var utarbeidet lenge før pandemien oppsto, dette kommer frem av lekede dokumenter fra EU. Sertifikatet har ingen betydning lengre ! Da de som har tatt vaksinen også smittet like mye som uvaksinerte. Dette bunner og grunner i kun kontroll og kan føre til at personopplysninger kan komme på avveie.
Her har dere 10 grunner for å skrinlegge dette .
1) Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.
2) Koronasertifikat bryter menneskerettighetene
3) Koronasertifikat bryter grunnloven
4) Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen
5) Koronasertifikat er udemokratisk
6) Koronasertifikat er uvitenskapelig
7) Koronasertifikat rammer alle
8)Koronasertifikat er et kontrolltiltak
9) Koronasertifikat segregerer
10) Koronasertifikat må fornyes

Mvh Anette Hetland